agahshoo

درباره ما


به نام خدا

نام و نام خانوادگی : فرشته پرنده افشار 

1 : دانش آموخته ی MBAازQALانگلستان

2 : دانش آموخته یTRIZاز دانشگاه شهید باهنر

3 : دانش آموخته ی تخصصی تدوین کسب و کار از خانه کارآفرینان  

4 : دانش آموخته ی تخصصی مهندسی نوآوری و خلاقیت از جهاد دانشگاهی

5 : دانش آموخته یpresenting and writing Technicalازدانشگاه شهید باهنر

6 :  کارشناس ارشد مشاوره شغلی  

< فعالیت های انجام شده >

1 : مربی انگیزشی دانشگاه شهید باهنربه مدت 4سال

2 : نفر اول مدیران پریمیوم در سال 1393

3 : دبیر کانون آسیب شناسی اجتماعی و موفقیت دانشگاه شهید باهنر به مدت 4سال

4 : مشاور و رفتار درمان مرکز مشاوره فاطمیه به مدت 3سال

5 : مدرس اصول موفقیت و برگزار کننده کارگاه های موفقیت در کرمان

6 : مشاور و مجری مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر در جشنواره های سلامت

7 : مدیرفروش بیمه سامان

8 : مدیرفروش بیمه کوثر

9 : مدیرفروش شرکت ایران درب

10 : مدیرطرح وبرنامه  گروه کیمیاگران موفقیت

11 : مدرس دوره ی MBTI

12 : مدرس دوره ی MBA

13 : مدرس دوره های روانشناسی کاربردی

14 : مدرس دوره های توانمندسازی زنان